Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1816)
Delvis uenig
6%(2296)
Nøytral
21%(7760)
Delvis enig
26%(9267)
Helt enig
36%(12840)
Ingen mening
6%(2175)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4691)
Delvis uenig
12%(4454)
Nøytral
19%(6988)
Delvis enig
18%(6603)
Helt enig
32%(11632)
Ingen mening
5%(1786)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3333)
Delvis uenig
9%(3205)
Nøytral
21%(7634)
Delvis enig
20%(7070)
Helt enig
32%(11506)
Ingen mening
9%(3406)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2861)
Delvis uenig
10%(3574)
Nøytral
22%(7964)
Delvis enig
24%(8625)
Helt enig
32%(11521)
Ingen mening
4%(1609)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
30%(9771)
Nasjonale transportplaner
33%(10656)
Utdanning
36%(11503)
Transportvaner
33%(10672)
Transport av varer
16%(5153)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3228)
Demokratiske prosesser
8%(2719)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6299)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5242)
Transportteknologi
37%(11930)
Forskning
18%(5912)
Lokal samfunnstruktur
9%(3031)
Folk sine prioriteringer
16%(5149)
Levestandard/inntekt
15%(4852)