Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1816)
Partly disagree
6%(2296)
Neutral
21%(7759)
Partly agree
26%(9267)
Strongly agree
36%(12838)
No opinion
6%(2175)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4690)
Partly disagree
12%(4454)
Neutral
19%(6987)
Partly agree
18%(6602)
Strongly agree
32%(11632)
No opinion
5%(1786)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3333)
Partly disagree
9%(3205)
Neutral
21%(7632)
Partly agree
20%(7070)
Strongly agree
32%(11505)
No opinion
9%(3406)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2861)
Partly disagree
10%(3574)
Neutral
22%(7962)
Partly agree
24%(8625)
Strongly agree
32%(11520)
No opinion
4%(1609)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
30%(9770)
Državni program za potniški promet
33%(10655)
Izobrazba
36%(11501)
Prevozne navade
33%(10672)
Prevoz blaga
16%(5153)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3227)
Demokratični procesi
8%(2719)
Informacija/javno zavedanje
20%(6297)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5242)
Tehnologija prevoza
37%(11929)
Raziskava
18%(5911)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3031)
Prioritete ljudi
16%(5149)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4852)