Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2322)
Neutral
21%(7845)
Partly agree
26%(9349)
Strongly agree
35%(12944)
No opinion
6%(2185)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4739)
Partly disagree
12%(4500)
Neutral
19%(7075)
Partly agree
18%(6661)
Strongly agree
32%(11730)
No opinion
5%(1798)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3245)
Neutral
21%(7726)
Partly agree
20%(7154)
Strongly agree
32%(11567)
No opinion
9%(3435)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3606)
Neutral
22%(8055)
Partly agree
24%(8698)
Strongly agree
32%(11641)
No opinion
4%(1625)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
31%(9870)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10715)
Utbildning
36%(11561)
Transportvanor
33%(10780)
Transport av varor och gods
16%(5236)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3313)
Demokratiska processer
8%(2744)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6390)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5318)
Transportteknologi
37%(12057)
Research
18%(5956)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3048)
Hur människor prioriterar
16%(5213)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4879)