Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1816)
Partly disagree
6%(2296)
Neutral
21%(7759)
Partly agree
26%(9267)
Strongly agree
36%(12838)
No opinion
6%(2175)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4690)
Partly disagree
12%(4454)
Neutral
19%(6987)
Partly agree
18%(6602)
Strongly agree
32%(11632)
No opinion
5%(1786)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3333)
Partly disagree
9%(3205)
Neutral
21%(7632)
Partly agree
20%(7070)
Strongly agree
32%(11505)
No opinion
9%(3406)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2861)
Partly disagree
10%(3574)
Neutral
22%(7962)
Partly agree
24%(8625)
Strongly agree
32%(11520)
No opinion
4%(1609)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
30%(9770)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10655)
Utbildning
36%(11501)
Transportvanor
33%(10672)
Transport av varor och gods
16%(5153)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3227)
Demokratiska processer
8%(2719)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6297)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5242)
Transportteknologi
37%(11929)
Research
18%(5911)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3031)
Hur människor prioriterar
16%(5149)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4852)