Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1858)
Delvis uenig
6%(2323)
Nøytral
21%(7851)
Delvis enig
26%(9358)
Helt enig
35%(12945)
Ingen mening
6%(2186)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4741)
Delvis uenig
12%(4503)
Nøytral
19%(7079)
Delvis enig
18%(6665)
Helt enig
32%(11735)
Ingen mening
5%(1798)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3376)
Delvis uenig
9%(3245)
Nøytral
21%(7730)
Delvis enig
20%(7155)
Helt enig
32%(11577)
Ingen mening
9%(3438)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2878)
Delvis uenig
10%(3607)
Nøytral
22%(8058)
Delvis enig
24%(8700)
Helt enig
32%(11653)
Ingen mening
4%(1625)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
30%(9875)
Nasjonale transportplaner
33%(10721)
Utdanning
36%(11562)
Transportvaner
33%(10783)
Transport av varer
16%(5237)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3321)
Demokratiske prosesser
8%(2745)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6395)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5322)
Transportteknologi
37%(12064)
Forskning
18%(5964)
Lokal samfunnstruktur
9%(3049)
Folk sine prioriteringer
16%(5216)
Levestandard/inntekt
15%(4880)