Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2323)
Neutral
21%(7851)
Partly agree
26%(9358)
Strongly agree
35%(12945)
No opinion
6%(2186)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4741)
Partly disagree
12%(4503)
Neutral
19%(7079)
Partly agree
18%(6665)
Strongly agree
32%(11735)
No opinion
5%(1798)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3245)
Neutral
21%(7730)
Partly agree
20%(7155)
Strongly agree
32%(11577)
No opinion
9%(3438)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3607)
Neutral
22%(8058)
Partly agree
24%(8700)
Strongly agree
32%(11653)
No opinion
4%(1625)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
30%(9875)
Državni program za potniški promet
33%(10721)
Izobrazba
36%(11562)
Prevozne navade
33%(10783)
Prevoz blaga
16%(5237)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3321)
Demokratični procesi
8%(2745)
Informacija/javno zavedanje
20%(6395)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5322)
Tehnologija prevoza
37%(12064)
Raziskava
18%(5964)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3049)
Prioritete ljudi
16%(5216)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4880)