Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltagere»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1859)
Partly disagree
6%(2325)
Neutral
21%(7857)
Partly agree
26%(9372)
Strongly agree
35%(12962)
No opinion
6%(2188)

Jeg kan vælge, hvordan jeg kommer til skole.

Strongly disagree
13%(4743)
Partly disagree
12%(4507)
Neutral
19%(7081)
Partly agree
18%(6678)
Strongly agree
32%(11756)
No opinion
5%(1798)

Min skole og kommune bør gøre mere for at give mig en mere klimavenlig skolevej.

Strongly disagree
9%(3389)
Partly disagree
9%(3249)
Neutral
21%(7741)
Partly agree
20%(7160)
Strongly agree
32%(11582)
No opinion
9%(3442)

Jeg føler mig sikker på min skolevej.

Strongly disagree
8%(2881)
Partly disagree
10%(3608)
Neutral
22%(8062)
Partly agree
24%(8711)
Strongly agree
32%(11676)
No opinion
4%(1625)

Hvilke forandringer skal til for at mindske CO2-udslip fra transport?

Love og regler
31%(9888)
Nationale transportplaner
33%(10729)
Uddannelse
36%(11567)
Transportvaner
33%(10789)
Transport af varer
16%(5248)
Engagement i samfundsgrupper
10%(3329)
Demokratiske processer
8%(2755)
Information/offentlig opmærksomhed
20%(6399)
Økonomisk støtte/regler
16%(5330)
Transportteknologi
37%(12078)
Forskning
18%(5977)
Opbygning af lokalsamfundet
9%(3052)
Folks prioriteter
16%(5222)
Levevilkår/indkomst
15%(4882)