Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1858)
Delvis uenig
6%(2324)
Nøytral
21%(7852)
Delvis enig
26%(9359)
Helt enig
35%(12955)
Ingen mening
6%(2186)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4742)
Delvis uenig
12%(4503)
Nøytral
19%(7081)
Delvis enig
18%(6668)
Helt enig
32%(11742)
Ingen mening
5%(1798)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3376)
Delvis uenig
9%(3248)
Nøytral
21%(7735)
Delvis enig
20%(7158)
Helt enig
32%(11578)
Ingen mening
9%(3439)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2878)
Delvis uenig
10%(3607)
Nøytral
22%(8059)
Delvis enig
24%(8705)
Helt enig
32%(11660)
Ingen mening
4%(1625)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
31%(9880)
Nasjonale transportplaner
33%(10723)
Utdanning
36%(11564)
Transportvaner
33%(10784)
Transport av varer
16%(5242)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3324)
Demokratiske prosesser
8%(2748)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6397)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5325)
Transportteknologi
37%(12064)
Forskning
18%(5964)
Lokal samfunnstruktur
9%(3049)
Folk sine prioriteringer
16%(5220)
Levestandard/inntekt
15%(4880)