Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2324)
Neutral
21%(7852)
Partly agree
26%(9359)
Strongly agree
35%(12955)
No opinion
6%(2186)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4742)
Partly disagree
12%(4503)
Neutral
19%(7081)
Partly agree
18%(6668)
Strongly agree
32%(11742)
No opinion
5%(1798)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3248)
Neutral
21%(7735)
Partly agree
20%(7158)
Strongly agree
32%(11578)
No opinion
9%(3439)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3607)
Neutral
22%(8059)
Partly agree
24%(8705)
Strongly agree
32%(11660)
No opinion
4%(1625)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
31%(9880)
Državni program za potniški promet
33%(10723)
Izobrazba
36%(11564)
Prevozne navade
33%(10784)
Prevoz blaga
16%(5242)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3324)
Demokratični procesi
8%(2748)
Informacija/javno zavedanje
20%(6397)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5325)
Tehnologija prevoza
37%(12064)
Raziskava
18%(5964)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3049)
Prioritete ljudi
16%(5220)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4880)