Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2324)
Neutral
21%(7852)
Partly agree
26%(9359)
Strongly agree
35%(12955)
No opinion
6%(2186)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4742)
Partly disagree
12%(4503)
Neutral
19%(7081)
Partly agree
18%(6668)
Strongly agree
32%(11742)
No opinion
5%(1798)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3248)
Neutral
21%(7735)
Partly agree
20%(7158)
Strongly agree
32%(11578)
No opinion
9%(3439)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3607)
Neutral
22%(8059)
Partly agree
24%(8705)
Strongly agree
32%(11660)
No opinion
4%(1625)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
31%(9880)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10723)
Utbildning
36%(11564)
Transportvanor
33%(10784)
Transport av varor och gods
16%(5242)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3324)
Demokratiska processer
8%(2748)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6397)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5325)
Transportteknologi
37%(12064)
Research
18%(5964)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3049)
Hur människor prioriterar
16%(5220)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4880)