Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1863)
Partly disagree
6%(2332)
Neutral
21%(7874)
Partly agree
26%(9389)
Strongly agree
35%(12986)
No opinion
6%(2195)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4754)
Partly disagree
12%(4513)
Neutral
19%(7094)
Partly agree
18%(6700)
Strongly agree
32%(11776)
No opinion
5%(1802)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3395)
Partly disagree
9%(3257)
Neutral
21%(7770)
Partly agree
20%(7168)
Strongly agree
32%(11602)
No opinion
9%(3447)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2885)
Partly disagree
10%(3611)
Neutral
22%(8082)
Partly agree
24%(8728)
Strongly agree
32%(11703)
No opinion
4%(1630)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
31%(9910)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10753)
Addysg
36%(11576)
Arferion trafnidiaeth
33%(10816)
Cludo nwyddau
16%(5258)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3337)
Prosesau democrataidd
9%(2766)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6414)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5342)
Technoleg trafnidiaeth
37%(12111)
Ymchwil
18%(5989)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3056)
Blaenoriaethau pobl
16%(5229)
Amodau byw/incwm
15%(4886)