Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1863)
Partly disagree
6%(2332)
Neutral
21%(7874)
Partly agree
26%(9389)
Strongly agree
35%(12986)
No opinion
6%(2195)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4754)
Partly disagree
12%(4513)
Neutral
19%(7094)
Partly agree
18%(6700)
Strongly agree
32%(11776)
No opinion
5%(1802)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3395)
Partly disagree
9%(3257)
Neutral
21%(7770)
Partly agree
20%(7168)
Strongly agree
32%(11602)
No opinion
9%(3447)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2885)
Partly disagree
10%(3611)
Neutral
22%(8082)
Partly agree
24%(8728)
Strongly agree
32%(11703)
No opinion
4%(1630)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
31%(9910)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10753)
Utbildning
36%(11576)
Transportvanor
33%(10816)
Transport av varor och gods
16%(5258)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3337)
Demokratiska processer
9%(2766)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6414)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5342)
Transportteknologi
37%(12111)
Research
18%(5989)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3056)
Hur människor prioriterar
16%(5229)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4886)