Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1852)
Partly disagree
6%(2309)
Neutral
21%(7798)
Partly agree
26%(9312)
Strongly agree
35%(12897)
No opinion
6%(2183)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4714)
Partly disagree
12%(4485)
Neutral
19%(7024)
Partly agree
18%(6646)
Strongly agree
32%(11695)
No opinion
5%(1787)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3364)
Partly disagree
9%(3231)
Neutral
21%(7694)
Partly agree
20%(7101)
Strongly agree
32%(11537)
No opinion
9%(3424)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2872)
Partly disagree
10%(3592)
Neutral
22%(7994)
Partly agree
24%(8657)
Strongly agree
32%(11620)
No opinion
4%(1616)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
30%(9813)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10701)
Addysg
36%(11513)
Arferion trafnidiaeth
33%(10743)
Cludo nwyddau
16%(5210)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3279)
Prosesau democrataidd
9%(2740)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6333)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5270)
Technoleg trafnidiaeth
37%(11970)
Ymchwil
18%(5948)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3040)
Blaenoriaethau pobl
16%(5206)
Amodau byw/incwm
15%(4873)