Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1858)
Delvis uenig
6%(2322)
Nøytral
21%(7848)
Delvis enig
26%(9351)
Helt enig
35%(12945)
Ingen mening
6%(2185)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4739)
Delvis uenig
12%(4501)
Nøytral
19%(7077)
Delvis enig
18%(6662)
Helt enig
32%(11732)
Ingen mening
5%(1798)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3376)
Delvis uenig
9%(3245)
Nøytral
21%(7727)
Delvis enig
20%(7154)
Helt enig
32%(11572)
Ingen mening
9%(3435)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2878)
Delvis uenig
10%(3606)
Nøytral
22%(8057)
Delvis enig
24%(8698)
Helt enig
32%(11645)
Ingen mening
4%(1625)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
31%(9873)
Nasjonale transportplaner
33%(10717)
Utdanning
36%(11561)
Transportvaner
33%(10781)
Transport av varer
16%(5236)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3315)
Demokratiske prosesser
8%(2744)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6392)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5319)
Transportteknologi
37%(12059)
Forskning
18%(5960)
Lokal samfunnstruktur
9%(3048)
Folk sine prioriteringer
16%(5214)
Levestandard/inntekt
15%(4879)