Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1852)
Delvis uenig
6%(2309)
Nøytral
21%(7798)
Delvis enig
26%(9312)
Helt enig
35%(12897)
Ingen mening
6%(2183)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4714)
Delvis uenig
12%(4485)
Nøytral
19%(7024)
Delvis enig
18%(6646)
Helt enig
32%(11695)
Ingen mening
5%(1787)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3364)
Delvis uenig
9%(3231)
Nøytral
21%(7694)
Delvis enig
20%(7101)
Helt enig
32%(11537)
Ingen mening
9%(3424)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2872)
Delvis uenig
10%(3592)
Nøytral
22%(7994)
Delvis enig
24%(8657)
Helt enig
32%(11620)
Ingen mening
4%(1616)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
30%(9813)
Nasjonale transportplaner
33%(10701)
Utdanning
36%(11513)
Transportvaner
33%(10743)
Transport av varer
16%(5210)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3279)
Demokratiske prosesser
9%(2740)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6333)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5270)
Transportteknologi
37%(11970)
Forskning
18%(5948)
Lokal samfunnstruktur
9%(3040)
Folk sine prioriteringer
16%(5206)
Levestandard/inntekt
15%(4873)