Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2322)
Neutral
21%(7848)
Partly agree
26%(9351)
Strongly agree
35%(12945)
No opinion
6%(2185)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4739)
Partly disagree
12%(4501)
Neutral
19%(7077)
Partly agree
18%(6662)
Strongly agree
32%(11732)
No opinion
5%(1798)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3245)
Neutral
21%(7727)
Partly agree
20%(7154)
Strongly agree
32%(11572)
No opinion
9%(3435)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3606)
Neutral
22%(8057)
Partly agree
24%(8698)
Strongly agree
32%(11645)
No opinion
4%(1625)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
31%(9873)
Državni program za potniški promet
33%(10717)
Izobrazba
36%(11561)
Prevozne navade
33%(10781)
Prevoz blaga
16%(5236)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3315)
Demokratični procesi
8%(2744)
Informacija/javno zavedanje
20%(6392)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5319)
Tehnologija prevoza
37%(12059)
Raziskava
18%(5960)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3048)
Prioritete ljudi
16%(5214)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4879)