Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1814)
Partly disagree
6%(2294)
Neutral
21%(7753)
Partly agree
26%(9251)
Strongly agree
35%(12808)
No opinion
6%(2172)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4689)
Partly disagree
12%(4446)
Neutral
19%(6977)
Partly agree
18%(6588)
Strongly agree
32%(11608)
No opinion
5%(1784)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3330)
Partly disagree
9%(3197)
Neutral
21%(7614)
Partly agree
20%(7062)
Strongly agree
32%(11488)
No opinion
9%(3401)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2860)
Partly disagree
10%(3572)
Neutral
22%(7958)
Partly agree
24%(8610)
Strongly agree
32%(11485)
No opinion
4%(1607)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
30%(9750)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10640)
Addysg
36%(11494)
Arferion trafnidiaeth
33%(10651)
Cludo nwyddau
16%(5145)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3220)
Prosesau democrataidd
8%(2712)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6293)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5231)
Technoleg trafnidiaeth
37%(11916)
Ymchwil
18%(5905)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3026)
Blaenoriaethau pobl
16%(5137)
Amodau byw/incwm
15%(4844)