Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1814)
Partly disagree
6%(2294)
Neutral
21%(7753)
Partly agree
26%(9251)
Strongly agree
35%(12808)
No opinion
6%(2172)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4689)
Partly disagree
12%(4446)
Neutral
19%(6977)
Partly agree
18%(6588)
Strongly agree
32%(11608)
No opinion
5%(1784)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3330)
Partly disagree
9%(3197)
Neutral
21%(7614)
Partly agree
20%(7062)
Strongly agree
32%(11488)
No opinion
9%(3401)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2860)
Partly disagree
10%(3572)
Neutral
22%(7958)
Partly agree
24%(8610)
Strongly agree
32%(11485)
No opinion
4%(1607)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
30%(9750)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10640)
Utbildning
36%(11494)
Transportvanor
33%(10651)
Transport av varor och gods
16%(5145)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3220)
Demokratiska processer
8%(2712)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6293)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5231)
Transportteknologi
37%(11916)
Research
18%(5905)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3026)
Hur människor prioriterar
16%(5137)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4844)