Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2322)
Neutral
21%(7845)
Partly agree
26%(9349)
Strongly agree
35%(12944)
No opinion
6%(2185)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4739)
Partly disagree
12%(4500)
Neutral
19%(7075)
Partly agree
18%(6661)
Strongly agree
32%(11730)
No opinion
5%(1798)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3245)
Neutral
21%(7726)
Partly agree
20%(7154)
Strongly agree
32%(11567)
No opinion
9%(3435)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3606)
Neutral
22%(8055)
Partly agree
24%(8698)
Strongly agree
32%(11641)
No opinion
4%(1625)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
31%(9870)
Državni program za potniški promet
33%(10715)
Izobrazba
36%(11561)
Prevozne navade
33%(10780)
Prevoz blaga
16%(5236)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3313)
Demokratični procesi
8%(2744)
Informacija/javno zavedanje
20%(6390)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5318)
Tehnologija prevoza
37%(12057)
Raziskava
18%(5956)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3048)
Prioritete ljudi
16%(5213)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4879)