Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1813)
Delvis uenig
6%(2294)
Nøytral
22%(7751)
Delvis enig
26%(9224)
Helt enig
35%(12781)
Ingen mening
6%(2172)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4680)
Delvis uenig
12%(4445)
Nøytral
19%(6965)
Delvis enig
18%(6576)
Helt enig
32%(11585)
Ingen mening
5%(1784)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3330)
Delvis uenig
9%(3196)
Nøytral
21%(7582)
Delvis enig
20%(7052)
Helt enig
32%(11477)
Ingen mening
9%(3398)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2860)
Delvis uenig
10%(3571)
Nøytral
22%(7933)
Delvis enig
24%(8602)
Helt enig
32%(11469)
Ingen mening
4%(1600)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
30%(9730)
Nasjonale transportplaner
33%(10612)
Utdanning
36%(11478)
Transportvaner
33%(10649)
Transport av varer
16%(5137)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3216)
Demokratiske prosesser
8%(2712)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6273)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5220)
Transportteknologi
37%(11894)
Forskning
18%(5904)
Lokal samfunnstruktur
9%(3022)
Folk sine prioriteringer
16%(5121)
Levestandard/inntekt
15%(4828)