Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1792)
Delvis uenig
6%(2282)
Nøytral
22%(7735)
Delvis enig
26%(9180)
Helt enig
35%(12717)
Ingen mening
6%(2161)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4661)
Delvis uenig
12%(4421)
Nøytral
19%(6939)
Delvis enig
18%(6546)
Helt enig
32%(11525)
Ingen mening
5%(1775)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3301)
Delvis uenig
9%(3185)
Nøytral
21%(7544)
Delvis enig
20%(7022)
Helt enig
32%(11439)
Ingen mening
9%(3376)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2844)
Delvis uenig
10%(3560)
Nøytral
22%(7903)
Delvis enig
24%(8565)
Helt enig
32%(11400)
Ingen mening
4%(1595)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
30%(9681)
Nasjonale transportplaner
33%(10573)
Utdanning
36%(11450)
Transportvaner
33%(10614)
Transport av varer
16%(5113)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3174)
Demokratiske prosesser
9%(2702)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6235)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5191)
Transportteknologi
37%(11838)
Forskning
18%(5865)
Lokal samfunnstruktur
9%(3006)
Folk sine prioriteringer
16%(5090)
Levestandard/inntekt
15%(4808)