Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1792)
Partly disagree
6%(2282)
Neutral
22%(7735)
Partly agree
26%(9180)
Strongly agree
35%(12717)
No opinion
6%(2161)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4661)
Partly disagree
12%(4421)
Neutral
19%(6939)
Partly agree
18%(6546)
Strongly agree
32%(11525)
No opinion
5%(1775)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3301)
Partly disagree
9%(3185)
Neutral
21%(7544)
Partly agree
20%(7022)
Strongly agree
32%(11439)
No opinion
9%(3376)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2844)
Partly disagree
10%(3560)
Neutral
22%(7903)
Partly agree
24%(8565)
Strongly agree
32%(11400)
No opinion
4%(1595)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
30%(9681)
Državni program za potniški promet
33%(10573)
Izobrazba
36%(11450)
Prevozne navade
33%(10614)
Prevoz blaga
16%(5113)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3174)
Demokratični procesi
9%(2702)
Informacija/javno zavedanje
20%(6235)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5191)
Tehnologija prevoza
37%(11838)
Raziskava
18%(5865)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3006)
Prioritete ljudi
16%(5090)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4808)