Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1813)
Partly disagree
6%(2294)
Neutral
22%(7751)
Partly agree
26%(9224)
Strongly agree
35%(12781)
No opinion
6%(2172)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4680)
Partly disagree
12%(4445)
Neutral
19%(6965)
Partly agree
18%(6576)
Strongly agree
32%(11585)
No opinion
5%(1784)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3330)
Partly disagree
9%(3196)
Neutral
21%(7582)
Partly agree
20%(7052)
Strongly agree
32%(11477)
No opinion
9%(3398)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2860)
Partly disagree
10%(3571)
Neutral
22%(7933)
Partly agree
24%(8602)
Strongly agree
32%(11469)
No opinion
4%(1600)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
30%(9730)
Državni program za potniški promet
33%(10612)
Izobrazba
36%(11478)
Prevozne navade
33%(10649)
Prevoz blaga
16%(5137)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3216)
Demokratični procesi
8%(2712)
Informacija/javno zavedanje
20%(6273)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5220)
Tehnologija prevoza
37%(11894)
Raziskava
18%(5904)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3022)
Prioritete ljudi
16%(5121)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4828)