Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltagere»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2324)
Neutral
21%(7852)
Partly agree
26%(9359)
Strongly agree
35%(12955)
No opinion
6%(2186)

Jeg kan vælge, hvordan jeg kommer til skole.

Strongly disagree
13%(4742)
Partly disagree
12%(4503)
Neutral
19%(7081)
Partly agree
18%(6668)
Strongly agree
32%(11742)
No opinion
5%(1798)

Min skole og kommune bør gøre mere for at give mig en mere klimavenlig skolevej.

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3248)
Neutral
21%(7735)
Partly agree
20%(7158)
Strongly agree
32%(11578)
No opinion
9%(3439)

Jeg føler mig sikker på min skolevej.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3607)
Neutral
22%(8059)
Partly agree
24%(8705)
Strongly agree
32%(11660)
No opinion
4%(1625)

Hvilke forandringer skal til for at mindske CO2-udslip fra transport?

Love og regler
31%(9880)
Nationale transportplaner
33%(10723)
Uddannelse
36%(11564)
Transportvaner
33%(10784)
Transport af varer
16%(5242)
Engagement i samfundsgrupper
10%(3324)
Demokratiske processer
8%(2748)
Information/offentlig opmærksomhed
20%(6397)
Økonomisk støtte/regler
16%(5325)
Transportteknologi
37%(12064)
Forskning
18%(5964)
Opbygning af lokalsamfundet
9%(3049)
Folks prioriteter
16%(5220)
Levevilkår/indkomst
15%(4880)