Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos y pellter a deithiwyd yn y gwahanol ddulliau teithio yn ôl yr adroddwyr a'r amcangyfrif o'r allyriadau CO2 cysylltiedig Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioCO2 (kg)Pellter (km) 
Cerdded021157.8
Beic09362.4
Cludiant gan anifail0386.9
Ricsio/trisio0287
Moped222.93053.7
Beic modur1373.614613.2
Awto ricsio26.2428.5
Beic eira44.5473.4
Car trydan62.11443.1
Car bach203918536.5
Car canolig4861.436551.8
Car mawr1832.110011.3
Car hybrid157.51875.5
Tacsi899.45290.5
Bws5012.972651
Bws mini563.510245.9
Trên disel285.84763
Trên trydan539.78302.8
Trên tanddaearol224.33450.1
Tram/light rail/trolley bus205.54893
Fferi2872496
Cwch cyflym979.61848.3
Other mode(s)04997.7
Cyfanswm19617237119.4