Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos y pellter a deithiwyd yn y gwahanol ddulliau teithio yn ôl yr adroddwyr a'r amcangyfrif o'r allyriadau CO2 cysylltiedig Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioCO2 (kg)Pellter (km) 
Cerdded021799.3
Beic09987.9
Cludiant gan anifail0386.9
Ricsio/trisio0287
Moped250.13425.7
Beic modur139914883.2
Awto ricsio26.2428.5
Beic eira44.5473.4
Car trydan102.92392.4
Car bach2085.818961.8
Car canolig4927.437047.8
Car mawr1899.310378.8
Car hybrid185.42207.5
Tacsi925.15442
Bws5150.474643
Bws mini582.610591.9
Trên disel303.35054.5
Trên trydan566.58714.8
Trên tanddaearol233.23587.6
Tram/light rail/trolley bus217.35173
Fferi298.62596.5
Cwch cyflym1129.12130.3
Other mode(s)05064.2
Cyfanswm20326.5245658