Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»
Denne tabellen viser rapportert distanse summert for hvert transportmiddel med tilhørende estimater av CO2-utslippsmengde. Forklaring av begreper og enheter
TransportmiddelCO2 (kg)Distanse (km) 
Til fots021799.3
Sykkel09987.9
Dyr0386.9
Rickshaw/sykkeldrosje0287
Moped250.13425.7
Motorsykkel139914883.2
Moped-drosje26.2428.5
Snøscooter44.5473.4
El-bil102.92392.4
Liten bil2085.818961.8
Mellomstor bil4927.437047.8
Stor bil1899.310378.8
Hybridbil185.42207.5
Drosje925.15442
Buss5150.474643
Minibuss582.610591.9
Dieseltog303.35054.5
Elektrisk tog566.58714.8
T-bane/metro233.23587.6
Trikk/bybane/trolleybuss217.35173
Ferge298.62596.5
Ekspressbåt1129.12130.3
Annen transport05064.2
Totalt20326.5245658