Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos y pellter a deithiwyd yn y gwahanol ddulliau teithio yn ôl yr adroddwyr a'r amcangyfrif o'r allyriadau CO2 cysylltiedig Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioCO2 (kg)Pellter (km) 
Cerdded020808.8
Beic09294.9
Cludiant gan anifail0386.9
Ricsio/trisio0287
Moped222.13042.2
Beic modur1371.914594.7
Awto ricsio26.2428.5
Beic eira44.5473.4
Car trydan60.41404.6
Car bach2028.418440
Car canolig4824.736275.8
Car mawr1801.69844.8
Car hybrid155.91855.5
Tacsi895.65268
Bws4945.471673
Bws mini56210218.9
Trên disel278.84647
Trên trydan536.88257.8
Trên tanddaearol213.63285.6
Tram/light rail/trolley bus205.34888
Fferi284.92477
Cwch cyflym976.91843.3
Other mode(s)04986.7
Cyfanswm19434.9234682.3