Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos y pellter a deithiwyd yn y gwahanol ddulliau teithio yn ôl yr adroddwyr a'r amcangyfrif o'r allyriadau CO2 cysylltiedig Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioCO2 (kg)Pellter (km) 
Cerdded021091.3
Beic09350.9
Cludiant gan anifail0386.9
Ricsio/trisio0287
Moped222.93053.7
Beic modur1373.614613.2
Awto ricsio26.2428.5
Beic eira44.5473.4
Car trydan61.31425.6
Car bach2035.918508.5
Car canolig4859.136534.8
Car mawr1823.39963.3
Car hybrid157.51875.5
Tacsi899.45290.5
Bws499272348.5
Bws mini563.510245.9
Trên disel285.84763
Trên trydan5398292.8
Trên tanddaearol2243445.6
Tram/light rail/trolley bus205.54893
Fferi285.62483.5
Cwch cyflym979.61848.3
Other mode(s)04993.7
Cyfanswm19578.9236597.3