Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»
Denne tabellen viser rapportert distanse summert for hvert transportmiddel med tilhørende estimater av CO2-utslippsmengde. Forklaring av begreper og enheter
TransportmiddelCO2 (kg)Distanse (km) 
Til fots020971.3
Sykkel09345.9
Dyr0386.9
Rickshaw/sykkeldrosje0287
Moped222.63049.7
Motorsykkel1373.314609.2
Moped-drosje26.2428.5
Snøscooter44.5473.4
El-bil61.11421.6
Liten bil2035.418504
Mellomstor bil4856.736516.8
Stor bil1821.29951.8
Hybridbil157.21871.5
Drosje898.75286.5
Buss4980.972187.5
Minibuss563.310241.9
Dieseltog285.54759
Elektrisk tog538.88288.8
T-bane/metro223.73441.6
Trikk/bybane/trolleybuss205.34889
Ferge285.12479.5
Ekspressbåt977.51844.3
Annen transport04993.7
Totalt19557.2236229.3