Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos y pellter a deithiwyd yn y gwahanol ddulliau teithio yn ôl yr adroddwyr a'r amcangyfrif o'r allyriadau CO2 cysylltiedig Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioCO2 (kg)Pellter (km) 
Cerdded020970.3
Beic09345.9
Cludiant gan anifail0386.9
Ricsio/trisio0287
Moped222.63049.7
Beic modur1373.314609.2
Awto ricsio26.2428.5
Beic eira44.5473.4
Car trydan61.11421.6
Car bach2035.418504
Car canolig4856.236512.8
Car mawr1820.59948.3
Car hybrid157.21871.5
Tacsi898.75286.5
Bws4980.972187.5
Bws mini563.310241.9
Trên disel285.54759
Trên trydan538.88288.8
Trên tanddaearol223.73441.6
Tram/light rail/trolley bus205.34889
Fferi285.12479.5
Cwch cyflym977.51844.3
Other mode(s)04993.7
Cyfanswm19556236220.8