Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos y pellter a deithiwyd yn y gwahanol ddulliau teithio yn ôl yr adroddwyr a'r amcangyfrif o'r allyriadau CO2 cysylltiedig Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioCO2 (kg)Pellter (km) 
Cerdded021570.8
Beic09785.4
Cludiant gan anifail0386.9
Ricsio/trisio0287
Moped244.33346.2
Beic modur1392.214810.2
Awto ricsio26.2428.5
Beic eira44.5473.4
Car trydan84.31959.9
Car bach2071.718833.3
Car canolig4896.536815.8
Car mawr186010163.8
Car hybrid1802142.5
Tacsi9195406
Bws507373522
Bws mini572.810414.9
Trên disel301.85029.5
Trên trydan561.18631.8
Trên tanddaearol231.63562.6
Tram/light rail/trolley bus216.25148
Fferi297.12583.5
Cwch cyflym1122.22117.3
Other mode(s)05043.7
Cyfanswm20094.2242463