Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos y pellter a deithiwyd yn y gwahanol ddulliau teithio yn ôl yr adroddwyr a'r amcangyfrif o'r allyriadau CO2 cysylltiedig Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioCO2 (kg)Pellter (km) 
Cerdded021668.3
Beic09835.4
Cludiant gan anifail0386.9
Ricsio/trisio0287
Moped246.63378.7
Beic modur1394.714837.2
Awto ricsio26.2428.5
Beic eira44.5473.4
Car trydan88.32053.4
Car bach2077.918890.3
Car canolig4906.636891.8
Car mawr1888.710320.8
Car hybrid182.72175.5
Tacsi923.65433
Bws5131.274366
Bws mini574.310441.9
Trên disel303.35054.5
Trên trydan563.28664.8
Trên tanddaearol233.23587.6
Tram/light rail/trolley bus217.35173
Fferi298.62596.5
Cwch cyflym1129.12130.3
Other mode(s)05046.2
Cyfanswm20230.1244121