Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos y pellter a deithiwyd yn y gwahanol ddulliau teithio yn ôl yr adroddwyr a'r amcangyfrif o'r allyriadau CO2 cysylltiedig Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioCO2 (kg)Pellter (km) 
Cerdded021226.8
Beic09440.4
Cludiant gan anifail0386.9
Ricsio/trisio0287
Moped2283122.7
Beic modur1380.114682.2
Awto ricsio26.2428.5
Beic eira44.5473.4
Car trydan66.91556.9
Car bach2049.218629
Car canolig4872.836637.8
Car mawr1844.710080.3
Car hybrid1651964.5
Tacsi911.15359.5
Bws5030.672907.5
Bws mini567.610320.4
Trên disel289.94832
Trên trydan545.18386.8
Trên tanddaearol228.73519.1
Tram/light rail/trolley bus208.44962
Fferi2952565
Cwch cyflym1016.21917.3
Other mode(s)04997.7
Cyfanswm19770.1238683.7