Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos y pellter a deithiwyd yn y gwahanol ddulliau teithio yn ôl yr adroddwyr a'r amcangyfrif o'r allyriadau CO2 cysylltiedig Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioCO2 (kg)Pellter (km) 
Cerdded021351.8
Beic09778.4
Cludiant gan anifail0386.9
Ricsio/trisio0287
Moped243.83340.2
Beic modur1391.614804.2
Awto ricsio26.2428.5
Beic eira44.5473.4
Car trydan81.81901.9
Car bach207118827.3
Car canolig4895.536808.3
Car mawr1858.910157.8
Car hybrid179.22133
Tacsi9185400
Bws5071.973506.5
Bws mini572.510408.9
Trên disel301.55025.5
Trên trydan560.88627.8
Trên tanddaearol231.23557.1
Tram/light rail/trolley bus2165144
Fferi297.12583.5
Cwch cyflym1016.21917.3
Other mode(s)05037.7
Cyfanswm19977.7241887