Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos y pellter a deithiwyd yn y gwahanol ddulliau teithio yn ôl yr adroddwyr a'r amcangyfrif o'r allyriadau CO2 cysylltiedig Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioCO2 (kg)Pellter (km) 
Cerdded019859.3
Beic08522.9
Cludiant gan anifail0386.9
Ricsio/trisio0287
Moped140.61926.2
Beic modur1269.113500.7
Awto ricsio26.2428.5
Beic eira44.5473.4
Car trydan24.1559.6
Car bach1898.417258
Car canolig4624.834772.8
Car mawr1575.48608.8
Car hybrid87.41041
Tacsi722.24248
Bws455065942
Bws mini516.39387.4
Trên disel210.33505.5
Trên trydan467.17186.3
Trên tanddaearol141.22171.6
Tram/light rail/trolley bus161.83852
Fferi138.91207.5
Cwch cyflym395.5746.3
Other mode(s)03143.2
Cyfanswm16993.7209014.9