Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Ta tabela prikazuje šolske razdalje po državah in število izpustov CO2. Tabela razvršča intenziteto izpustov (gram CO2 izpuščenim na km; klikni na glavo stolpiča, da bi razvrstil vrednosti, naštete v ostalih stolpičih). Razlaga terminov in enot
DržavaŠt. poročevalcevŠt. poročevalcevRazdalja šolske poti
km (celo število)
CO2
(kg)
CO2
kg/leto/poročevalec
CO2
g/km
Libyan Arab Jamahiriya11101505133
France11158832852129
Bulgaria1215.314251124
United Kingdom75303.3200143114
Spain77253.4261137107
Bahrain31377.5106293104
Malaysia134150004.6648316494
Norway73142620.8272272592
Greece164975.424919192
Jordan5128296.2156721189
Slovenia62142.8519187
Italy1791117.3135556586
Estonia2646.93621180
Austria517917.624952979
Thailand217712.116335076
Germany15138210.2105028975
India11938.311622973
Portugal1166716271
Hungary1117586.981217567
Turkey24212.83531866
Romania8372585.6268514166
Finland2619108.7110021966
Russia1116139365
Slovakia1293.267965
Sweden31610.31125465
Denmark131976.47915363
Poland2831.683660
Korea (Republic of)32234.2549358
Belgium51645.24710955
Cyprus1130.811652
Netherlands3375.988237