Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Yma gallwch ymchwilio ymhellach i sut mae'r lefel allyriadau CO2 (CO2/km), dulliau teithio, rhyw ac oedran yn amrywio ymysg y gwahanol atebion i'r holiadur. Ticiwch un o'r atebion isod ac fe gewch grynodeb o'r canlyniadau ar gyfer cyfranwyr a aeth am y dewis hwnnw. Egluro termau ac unedau

Pellter i'r ysgol ac allyriadau CO2

Dwysedd allyriadau CO282.8 g/km
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6.6 km
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)206 kg/blwyddyn/adroddwr

Dosraniad yn ôl rhyw

Gwrywod
43% (15704)
Benywod
57% (20449)

Dulliau teithio

Dulliau teithioPellter
Cerdded
20973 km
Beic
9345 km
Cludiant gan anifail
386 km
Ricsio/trisio
287 km
Moped
3049 km
Beic modur
14609 km
Awto ricsio
428 km
Beic eira
473 km
Car trydan
1421 km
Car bach
18510 km
Car canolig
36527 km
Car mawr
9951 km
Car hybrid
1871 km
Tacsi
5286 km
Bws
72187 km
Bws mini
10241 km
Trên disel
4759 km
Trên trydan
8288 km
Trên tanddaearol
3441 km
Tram/light rail/trolley bus
4889 km
Fferi
2479 km
Cwch cyflym
1844 km
Other mode(s)
4993 km

Dosraniad oed

AgeNifer adroddwyr
0 years
6
3 years
26
4 years
35
5 years
39
6 years
65
7 years
222
8 years
460
9 years
715
10 years
1362
11 years
3003
12 years
2539
13 years
3141
14 years
3488
15 years
3944
16 years
7014
17 years
4655
18 years
1998
19 years
1305
20 years
325
21 years
116
22 years
94
23 years
159
24 years
47
25 years
13
26 years
49
27 years
91
28 years
28
29 years
45
30 years
36
31 years
57
32 years
38
33 years
41
34 years
42
35 years
45
36 years
47
37 years
33
38 years
33
39 years
42
40 years
35
41 years
46
42 years
39
43 years
28
44 years
42
45 years
40
46 years
29
47 years
41
48 years
26
49 years
41
50 years
40
51 years
48
52 years
34
53 years
31
54 years
54
55 years
21
56 years
20
57 years
23
58 years
27
59 years
18
60 years
15
61 years
13
62 years
11
63 years
2
64 years
2
65 years
2
66 years
4
69 years
2
72 years
1
73 years
1
76 years
2
79 years
1
81 years
1
99 years
1
106 years
1
108 years
1
109 years
3
110 years
1
112 years
1
114 years
3
115 years
2
118 years
1
119 years
1