Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»
Her kan du undersøke nærmere hvordan CO2-utslippsverdier, transportmiddelbruk, kjønn og alder fordeler seg over de ulike svarkategoriene. Kryss av for en svarkategori, og du vil få ut resultater for de elevene som har krysset av for dette spesifikke alternativet nederst på siden. Forklaring av begreper og enheter

Skolevei og CO2-utslipp

CO2-utslippsintensitet82.9 g/km
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)6.7 km
CO2 pr. rapportør pr. skoleår209 kg/år/rapportør

Kjønnsfordeling

Gutter/menn
44% (15914)
Jenter/kvinner
56% (20648)

Transportfordeling

TransportmiddelDistanse
Til fots
21568 km
Sykkel
9782 km
Dyr
386 km
Rickshaw/sykkeldrosje
287 km
Moped
3340 km
Motorsykkel
14804 km
Moped-drosje
428 km
Snøscooter
473 km
El-bil
1953 km
Liten bil
18833 km
Mellomstor bil
36820 km
Stor bil
10157 km
Hybridbil
2136 km
Drosje
5400 km
Buss
73516 km
Minibuss
10408 km
Dieseltog
5025 km
Elektrisk tog
8627 km
T-bane/metro
3558 km
Trikk/bybane/trolleybuss
5144 km
Ferge
2583 km
Ekspressbåt
2117 km
Annen transport
5037 km

Aldersfordeling

AlderAntall rapportører
0 år
6
3 år
26
4 år
35
5 år
39
6 år
65
7 år
222
8 år
460
9 år
715
10 år
1362
11 år
3003
12 år
2545
13 år
3159
14 år
3519
15 år
4204
16 år
7078
17 år
4670
18 år
2001
19 år
1305
20 år
325
21 år
116
22 år
94
23 år
159
24 år
48
25 år
13
26 år
49
27 år
92
28 år
28
29 år
45
30 år
36
31 år
57
32 år
40
33 år
41
34 år
42
35 år
45
36 år
47
37 år
33
38 år
33
39 år
42
40 år
35
41 år
46
42 år
39
43 år
29
44 år
42
45 år
40
46 år
29
47 år
41
48 år
27
49 år
41
50 år
40
51 år
48
52 år
34
53 år
31
54 år
54
55 år
21
56 år
20
57 år
23
58 år
27
59 år
18
60 år
16
61 år
14
62 år
11
63 år
2
64 år
2
65 år
2
66 år
4
69 år
2
72 år
1
73 år
1
76 år
2
79 år
1
81 år
1
99 år
1
106 år
1
108 år
1
109 år
3
110 år
1
112 år
1
114 år
3
115 år
2
118 år
1
119 år
1
120 år
4