Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»
Her kan du undersøke nærmere hvordan CO2-utslippsverdier, transportmiddelbruk, kjønn og alder fordeler seg over de ulike svarkategoriene. Kryss av for en svarkategori, og du vil få ut resultater for de elevene som har krysset av for dette spesifikke alternativet nederst på siden. Forklaring av begreper og enheter

Skolevei og CO2-utslipp

CO2-utslippsintensitet82.8 g/km
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)6.6 km
CO2 pr. rapportør pr. skoleår207 kg/år/rapportør

Kjønnsfordeling

Gutter/menn
43% (15791)
Jenter/kvinner
57% (20559)

Transportfordeling

TransportmiddelDistanse
Til fots
21228 km
Sykkel
9440 km
Dyr
386 km
Rickshaw/sykkeldrosje
287 km
Moped
3122 km
Motorsykkel
14682 km
Moped-drosje
428 km
Snøscooter
473 km
El-bil
1556 km
Liten bil
18635 km
Mellomstor bil
36648 km
Stor bil
10080 km
Hybridbil
1964 km
Drosje
5359 km
Buss
72907 km
Minibuss
10320 km
Dieseltog
4832 km
Elektrisk tog
8386 km
T-bane/metro
3519 km
Trikk/bybane/trolleybuss
4962 km
Ferge
2565 km
Ekspressbåt
1917 km
Annen transport
4997 km

Aldersfordeling

AlderAntall rapportører
0 år
6
3 år
26
4 år
35
5 år
39
6 år
65
7 år
222
8 år
460
9 år
715
10 år
1362
11 år
3003
12 år
2539
13 år
3143
14 år
3489
15 år
4115
16 år
7030
17 år
4657
18 år
1998
19 år
1305
20 år
325
21 år
116
22 år
94
23 år
159
24 år
48
25 år
13
26 år
49
27 år
91
28 år
28
29 år
45
30 år
36
31 år
57
32 år
40
33 år
41
34 år
42
35 år
45
36 år
47
37 år
33
38 år
33
39 år
42
40 år
35
41 år
46
42 år
39
43 år
28
44 år
42
45 år
40
46 år
29
47 år
41
48 år
26
49 år
41
50 år
40
51 år
48
52 år
34
53 år
31
54 år
54
55 år
21
56 år
20
57 år
23
58 år
27
59 år
18
60 år
16
61 år
14
62 år
11
63 år
2
64 år
2
65 år
2
66 år
4
69 år
2
72 år
1
73 år
1
76 år
2
79 år
1
81 år
1
99 år
1
106 år
1
108 år
1
109 år
3
110 år
1
112 år
1
114 år
3
115 år
2
118 år
1
119 år
1