Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Yma gallwch ymchwilio ymhellach i sut mae'r lefel allyriadau CO2 (CO2/km), dulliau teithio, rhyw ac oedran yn amrywio ymysg y gwahanol atebion i'r holiadur. Ticiwch un o'r atebion isod ac fe gewch grynodeb o'r canlyniadau ar gyfer cyfranwyr a aeth am y dewis hwnnw. Egluro termau ac unedau

Pellter i'r ysgol ac allyriadau CO2

Dwysedd allyriadau CO282.7 g/km
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6.7 km
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)211 kg/blwyddyn/adroddwr

Dosraniad yn ôl rhyw

Gwrywod
44% (16051)
Benywod
56% (20753)

Dulliau teithio

Dulliau teithioPellter
Cerdded
21801 km
Beic
9987 km
Cludiant gan anifail
386 km
Ricsio/trisio
287 km
Moped
3425 km
Beic modur
14883 km
Awto ricsio
428 km
Beic eira
473 km
Car trydan
2392 km
Car bach
18967 km
Car canolig
37058 km
Car mawr
10378 km
Car hybrid
2207 km
Tacsi
5442 km
Bws
74642 km
Bws mini
10591 km
Trên disel
5054 km
Trên trydan
8714 km
Trên tanddaearol
3587 km
Tram/light rail/trolley bus
5173 km
Fferi
2596 km
Cwch cyflym
2130 km
Other mode(s)
5064 km

Dosraniad oed

AgeNifer adroddwyr
0 years
6
3 years
26
4 years
35
5 years
39
6 years
65
7 years
222
8 years
460
9 years
715
10 years
1362
11 years
3055
12 years
2545
13 years
3159
14 years
3613
15 years
4225
16 years
7107
17 years
4702
18 years
2001
19 years
1305
20 years
325
21 years
117
22 years
94
23 years
159
24 years
48
25 years
15
26 years
49
27 years
92
28 years
28
29 years
46
30 years
36
31 years
58
32 years
40
33 years
43
34 years
43
35 years
45
36 years
47
37 years
33
38 years
33
39 years
42
40 years
35
41 years
46
42 years
39
43 years
29
44 years
42
45 years
41
46 years
30
47 years
41
48 years
29
49 years
41
50 years
40
51 years
49
52 years
34
53 years
31
54 years
54
55 years
21
56 years
20
57 years
23
58 years
27
59 years
18
60 years
16
61 years
14
62 years
11
63 years
2
64 years
2
65 years
2
66 years
4
69 years
2
72 years
1
73 years
1
76 years
2
79 years
1
81 years
1
99 years
1
106 years
1
108 years
1
109 years
3
110 years
1
112 years
1
114 years
3
115 years
2
118 years
1
119 years
1
120 years
4
121 years
1